Minggu, 18 Agustus 2013

(Humor) Manager Yang Banyak Alasan Menerima Pegawai Baru


Tersebut kisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Kesultanan Yogyakarta, tengah melakukan beberapa tes wawancara untuk " tidak" menerima calon karyawan baru. Tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yang nDaksempurna). Raden Mas Otong kebetulan di dhapuk untuk yang mewancarai, dan ndilalah Mas Karjo yang di wawancarai Raden Mas Otong : Kowe nduwe omah opo ora.....?
Mas Karjo : Dereng....
Raden Mas Otong : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
Mas Karjo : Lho kok ngaten...... ..?
Raden Mas Otong : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
Mas Karjo : Ah.. mboten, kok. Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
Raden Mas Otong : Yo malah ora ketompo
Mas Karjo : Lho kok ngaten.....?
Raden Mas Otong : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

Raden Mas Otong : Kowe nduwe motor opo ora....?
Mas Karjo : Mboten.
Raden Mas Otong : Ora ketompo
Mas Karjo : Lho kok mboten ketampi?
Raden Mas Otong : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
Mas Karjo : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
Raden Mas Otong : Wah malah ra ketompo....
Mas Karjo : Lho kok ngoten...?
Raden Mas Otong : Tempat parkire wis ra cukup.

Raden Mas Otong : Kowé wis lulus sarjana tenan.....?
Mas Karjo : Sampun, Pak....
Raden Mas Otong : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayaré murah
Mas Karjo : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
Raden Mas Otong : Malah ora ketompo.....
Mas Karjo : Lho, kados pundi, tho....?
Raden Mas Otong : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan yo.

Raden Mas Otong : Kowé seneng guyon opo ora?
Mas Karjo : Mboten pak, kulo serius yén nyambut damel.
Raden Mas Otong : Ra ketompo.....
Mas Karjo : Waa......kok ngoten?
Raden Mas Otong : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
Mas Karjo : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
Raden Mas Otong : Malah ora ketompo.
Mas Karjo : Lho kok......
Raden Mas Otong : Engko kowé mung email emailan sing lucu.......

Raden Mas Otong : Kowé mau mréné numpak opo?
Mas Karjo : Nitih mobil
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun?
Raden Mas Otong : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus
Mas Karjo : Wo, kulo wau namung mboncèng, kok
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi !

Raden Mas Otong : Anakmu akèh opo sithik?
Mas Karjo : Kathah pak
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun ?
Raden Mas Otong : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
Mas Karjo : Lha wong namung anak adopsi, kok.
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Gawé anak waé aras2en, opo manèh nyambut gawé

Raden Mas Otong : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?
Mas Karjo : Dèrèng
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun ?
Raden Mas Otong : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?
Mas Karjo : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Kowé rak mung arep keminter, to ?

Raden Mas Otong : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung
Mas Karjo : Dèrèng
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun ?
Raden Mas Otong : Arep nyambut gaw é kok ora ngerti kantoré ?
Mas Karjo : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Kow é senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to?

Raden Mas Otong : Kowé kerep loro ?
Mas Karjo : Mboten
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun ?
Raden Mas Otong : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
Mas Karjo : Wah, sakjanipun nggih asring
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

Raden Mas Otong : Kowé biso main Internét?
Mas Karjo : mBoten
Raden Mas Otong : Kowé ora ketompo
Mas Karjo : Sebabipun ?
Raden Mas Otong : Perusahaan ora nompo wong BI (Buta Internet)
Mas Karjo : Wah, sakjanipun nggih saged
Raden Mas Otong : Tambah ora ketompo
Mas Karjo : Lho, lha kok ... ?
Raden Mas Otong : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa !

Raden Mas Otong : Kowe waras opo ora?
Mas Karjo : Lha, kulo nggih waras to Pak.
Raden Mas Otong : Ra ketompo..... ..
Mas Karjo : Kenging nopo .....?
Raden Mas Otong : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
Mas Karjo : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
Raden Mas Otong : Malah ra ketompo..... .
Mas Karjo : Pripun to niki....?
Raden Mas Otong : Mengko aku duwe saingan..... .....
Hihihihihihihi…….

0 Comments
Tweets
Komentar

0 komentar:

Leave a Comment

Klik Iklannya Donk