Minggu, 05 September 2010

Mengedit Gambar Yang Telah Kita Upload

Semua gambar yang telah di upload ke WordPress dapat kita edit sesuai keinginan anda. Semisal bila anda ingin mengganti judul gambar dan diskripsi gambar yang telah anda upload dahulu, dikarenakan ada kesalahan atau kekurangan dalam proses upload dahulu.

Berikut langkah mengedit suatu gambar yang telah di upload :
  1. Login ke Admin WordPress anda.
  2. Pada sisi kiri halaman  klik tanda [ ▼ ] pada menu ‘Media’.
  3. Kemudian klik sub menu ‘Library’.
  4. Pada halaman ‘Media Library’ pilih link ‘Edit’ untuk melakukan perubahan atau penambahan pada gambar.
  5. Kemudian muncul halaman ‘Edit Media’, lakukan pengeditan sesuai keinginan anda.
  6. Bila anda sudah melakukan pengeditan pada gambar, klik ‘Save Changes’ untuk menyimpan perubahan.

0 Comments
Tweets
Komentar

0 komentar:

Leave a Comment

Klik Iklannya Donk